Nome, Dag. "Kan Steinerskolens historie inspirere vår tids skoledebatt?." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 3.1 (2017): n. pag. Web. 24 Apr. 2019