Nome, D. 2017 May 23. Kan Steinerskolens historie inspirere vår tids skoledebatt?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 3:1