Nome, D. (2017). Kan Steinerskolens historie inspirere vår tids skoledebatt?. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.656