NOME, Dag Øystein. Kan Steinerskolens historie inspirere vår tids skoledebatt?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 3, n. 1, may 2017. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/656>. Date accessed: 23 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.656.