Nome, Dag. "Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 Apr. 2019