Wistrøm, Øyvind, & Janne Madsen. "Democracy and science: two sides of the same coin?." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 23 Apr. 2019