Wistrøm, Ø., & Madsen, J. 2018 May 22. Democracy and science: two sides of the same coin?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 4: