Brekke, Borghild, AND Willbergh, Ilmi. "Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 3 Number 1 (11 October 2017)