Brekke, Borghild, & Ilmi Willbergh. "Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 3.1 (2017): n. pag. Web. 23 Apr. 2019