Brekke, B., & Willbergh, I. (2017). Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.554