Menning, S. (2017). Tracing Curiosity with a Value Perspective. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.531