Evenshaug, Trude. "Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 3.1 (2017): n. pag. Web. 24 Apr. 2019