Evenshaug, T. (2017). Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.470