Saxi, H. (2017). Long- term effects of amalgamating of upper secondary schools. A contribution to evaluation methodology. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.244