Binder, Per. "Når vi avslutter terapien - hva trenger vi da?" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 5(20 February 2019)