Binder, Per. "Når vi avslutter terapien - hva trenger vi da?." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 5 (2019): n. pag. Web. 20 Apr. 2019