Binder, P. 2019 Feb 20. Når vi avslutter terapien - hva trenger vi da?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 5: