Binder, P. (2019). Når vi avslutter terapien - hva trenger vi da?. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 5. doi:10.23865/ntpk.v5.1583