BINDER, Per Einar. Når vi avslutter terapien - hva trenger vi da?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 5, feb. 2019. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1583>. Date accessed: 20 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1583.