Birkeland, Johanna. ""Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 4(28 December 2018)