Birkeland, Johanna. ""Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 Apr. 2019