Birkeland, J. 2018 Dec 28. "Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 4: