Birkeland, J. (2018). "Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 4. doi:10.23865/ntpk.v4.1315