BIRKELAND, Johanna. "Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, dec. 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1315>. Date accessed: 20 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1315.