Andreadakis, Zacharias. "An essay on the American wannabes and the Norwegian quality debate." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 Apr. 2019