Andreadakis, Z. 2019 Jan 3. An essay on the American wannabes and the Norwegian quality debate. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 4: