Kvernbekk, Tone. "Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 4(14 August 2018)