Kvernbekk, T. 2018 Aug 14. Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 4: