Kvernbekk, T. (2018). Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 4. doi:10.23865/ntpk.v4.1153