KVERNBEKK, Tone. Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, aug. 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1153>. Date accessed: 20 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1153.