Sørhaug, Jon Olav. "Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 4(30 December 2018)