Sørhaug, Jon Olav. "Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 Apr. 2019