Sørhaug, J. (2018). Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 4. doi:10.23865/ntpk.v4.1130