Hohr, Hansjörg. "Estetisk oppdragelse og kunst" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 1(14 December 2015)