Hohr, Hansjörg. "Estetisk oppdragelse og kunst." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 1 (2015): n. pag. Web. 20 May. 2019