Hohr, H. 2015 Dec 14. Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 1: