Hohr, H. (2015). Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 1. doi:10.17585/ntpk.v1.113