HOHR, Hansjörg. Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 1, dec. 2015. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/113>. Date accessed: 20 may 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.113.