Oppgradert plattform

2017-06-06

Siden 29. mai 2017, har Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk vært operativ på den siste versjonen av OJS (Open Journal Systems). Plattformen har fått nytt utseende, og forfattere, fagfeller og andre som arbeider i plattformen vil få se endringer i blant annet arbeidsflyt. Dersom du opplever vanskeligheter i denne forbindelse, ber vi deg ta kontakt med oss i tidsskriftet. Vi vil kunne hjelpe deg.